Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet - korrekt avgiftsbehandling

Dette budskapet er spesielt viktig for virksomheter i Norge som ikke er merverdiavgiftspliktige, slik som leger, tannleger osv.

 

Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, må man være oppmerksom på flere viktige punkter

Merverdiavgiftsregler

Merverdiavgift skal beregnes når man kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, så lenge tjenestene ville vært avgiftspliktige ved salg i Norge. Fjernleverbare tjenester er tjenester som ikke er knyttet til et bestemt fysisk sted ved levering eller utførelse. Eksempelvis annonsetjenester, konsulenttjenester og software tjenester.

Rapporteringskrav for næringsdrivende

For næringsdrivende som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, må merverdiavgift rapporteres og betales kvartalsvis når samlet kjøp for et kvartal overstiger 2000 kr. Fakturadatoen bestemmer hvilket kvartal et kjøp skal knyttes til. Rapporteringen skjer på fastsatte datoer: 10. mai, 10. august, 10. november og 10. februar.

Høyere kostnad

Når man kjøper fjernleverbare tjenester må man derfor ta i betraktning at kostnaden i realiteten kan være høyere enn det som faktisk betales, da man må betale 25 % merverdiavgift på kjøpet om samlet kjøp overstiger kr. 2000 pr. kvartal. Siden man ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret har man ikke fradrag for den merverdiavgiften som må beregnes og betales, og den utgjør en kostnad for selskapet

VOEC-registeret

For salg til ikke-næringsdrivende (forbrukere) må den utenlandske leverandøren registrere seg etter en forenklet merverdiavgifts-registrering, «VOEC» (VAT on E-commerce). Her legger den utenlandske leverandøren merverdiavgift på kjøpet, og selskapet vil få en høyere kostnad i regnskapet om man kjøper tjenesten i eget navn som forbruker enn om selskapet fremstår som kunde på salgsdokumentet. Dette punktet er også aktuelt for næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Fradragsretten for merverdiavgiften beregnet via VOEC-registreringen vil ikke selskapet få fradrag for, og man må beregne snudd avregning på totalen.


Ved å være oppmerksom på disse punktene, kan bedrifter sikre at de oppfyller sine rapporteringsforpliktelser og unngår eventuelle straffer eller bøter som følge av feilaktig håndtering av merverdiavgift.

Dekning av reiseutgifter for ansatte
I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji.